رئیس سازمان خصوصی سازی

10آذر
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات پوری‌حسینی برگزار شد

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات پوری‌حسینی برگزار شد

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی» در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به […]

20مرداد
وقتی بورس از تحلیل به رانت و خبر می‌رسد

وقتی بورس از تحلیل به رانت و خبر می‌رسد

به گزارش نیوز، صبح امروز خبری از رئیس سازمان خصوصی سازی مبنی بر کنسل شدن عرضه دارا دوم در ابتدای […]

-