رئیس سازمان بسیج فرهنگیان

13آذر
مجاهدت خاموش معلمان در آموزش مجازی دوران کرونا، خارج از دایره توصیف است

مجاهدت خاموش معلمان در آموزش مجازی دوران کرونا، خارج از دایره توصیف است

پیام تشکر رئیس بسیج فرهنگیان در پی بیانیه نمایندگان درحمایت از مجاهدت فرهنگیان در کرونا؛ پنج‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ – […]

13آذر
مجاهدت خاموش معلمان در آموزش مجازی دوران کرونا، خارج از دایره توصیف است

مجاهدت خاموش معلمان در آموزش مجازی دوران کرونا، خارج از دایره توصیف است

پیام تشکر رئیس بسیج فرهنگیان در پی بیانیه نمایندگان درحمایت از مجاهدت فرهنگیان در کرونا؛ پنج‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ – […]

-