ذهن خوانی

28شهریور
با حرکت چشم فردی که دوست داری، ذهنش رو سریع بخون

با حرکت چشم فردی که دوست داری، ذهنش رو سریع بخون

نیوز: دوست من! حتما دوست داری بدانی که حرکات یک فرد در مورد فکر او چه می گوید، او قصد […]

-