دیکتاتور شیلی

27آذر
جشن و پایکوبی مردم به خاطر مرگ “بیوه پینوشه” دیکتاتور شیلی

جشن و پایکوبی مردم به خاطر مرگ “بیوه پینوشه” دیکتاتور شیلی

نیوز: لوسیا هیریارت، بیوه آگوستو پینوشه، دیکتاتور سابق شیلی، در سن ۹۹ سالگی درگذشت.رسانه‌های خبری از جمله سرویس جهانی “بی […]

-