دیپلماسی رسانه ای

۱۴فروردین
گاز انبری رقبا و مقاومت دیپلماتیک

گاز انبری رقبا و مقاومت دیپلماتیک

ظریف، می جنگد، آنهم با سلاح مدرن رسانه. همان رسانه ای که ترامپ را رئیس جمهور کرد. همان رسانه ای که در سال ۲۰۱۱ خاورمیانه را تا به امروز به آتش کشید و آنارشیسم را حاکم کرد.همان رسانه ای که عراق را با اتهامی دروغین به جنگ کشاند و همچنان این کشور از بی ثباتی […]