دیپلماتیک

08آبان
عدم رعایت پروتکل های دیپلماتیک توسط دیپلمات ارشد ایران

عدم رعایت پروتکل های دیپلماتیک توسط دیپلمات ارشد ایران

 نیوز:عدم رعایت پروتکل های دیپلماتیک/چه می کنی باقری؟!!!! ؟؟؟ اون پرچم ایرانه نه پارچه الوان، باید کنارش ایستاد. علی باقری، […]

-