دیوید کامرون

۰۲اردیبهشت
مرخصی نازنین زاغری تا پایان اردیبهشت تمدید شد

مرخصی نازنین زاغری تا پایان اردیبهشت تمدید شد

مرخصی نازنین زاغری تبعه ایرانی – انگلیسی که پیشتر تا ۳۰ فروردین تمدید شده بود، برای مرتبه دوم تا پایان اردیبهشت تمدید شد. به گزارش ایرنا، محمود بهزادی‌راد وکیل مدافع نازنین زاغری با اعلام این خبر اظهار کرد: در مراجعه‌ای که امروز به دادیار ناظر زندان داشتم، اعلام شد که مرخصی موکلم تا پایان اردیبهشت […]