دیوید ترزگه

۲۳شهریور
روزنامه توتو| پیرلو می‌داند چگونه این کار انجام می‌شود

روزنامه توتو| پیرلو می‌داند چگونه این کار انجام می‌شود

دیوید ترزرگه به آینده یوونتوس با آندره‌آ پیرلو امیدوار است و می‌گوید این مربی جوان می‌داند در تیمش چه کاری انجام دهد.