دیداری شاد و رنگی‌ با کتاب خدا

۱۰اردیبهشت
هشت نکته درباره مفاهیم دعاهای ماه مبارک رمضان

هشت نکته درباره مفاهیم دعاهای ماه مبارک رمضان

مشرق_ برای کسانی که در پی ارتقای سطح خواسته‌های خویش از پیشگاه خدای متعالند, مناسب است که در مضمون دعاها حتما دقت کنند؛ خاصه ادعیه ماه مبارک رمضان. در این مختصر, مجال دسته‌بندی همه محتویات ادعیه نیست؛ لذا به عنوان نمونه به چند محور و مبحث اشاره می‌شود: سیری در کلیات ادعیه ماه مبارک رمضان ۱ـ آمرزش […]

۱۰اردیبهشت
هشت نکته دباره مفاهیم دعاهای ماه مبارک رمضان

هشت نکته دباره مفاهیم دعاهای ماه مبارک رمضان

مشرق_ برای کسانی که در پی ارتقای سطح خواسته‌های خویش از پیشگاه خدای متعالند, مناسب است که در مضمون دعاها حتما دقت کنند؛ خاصه ادعیه ماه مبارک رمضان. در این مختصر, مجال دسته‌بندی همه محتویات ادعیه نیست؛ لذا به عنوان نمونه به چند محور و مبحث اشاره می‌شود: سیری در کلیات ادعیه ماه مبارک رمضان ۱ـ آمرزش […]