دکل‌های حفاری آمریکا

۲۵آبان
تعداد دکل های حفاری آمریکا افزایش یافت

تعداد دکل های حفاری آمریکا افزایش یافت

به گزارش افکارنیوز، شمار دکل‌های نفت و گاز آمریکا برای نهمین ماه پیاپی افزایش یافت و شمار دکل‌ها به بیشترین […]