دکتر قلابی

۱۳آذر
دستگیری خانم دکترهای قلابی | انجام جراحی زیبایی بدون مدرک پزشکی

دستگیری خانم دکترهای قلابی | انجام جراحی زیبایی بدون مدرک پزشکی

وی در تشریح این خبر اظهار داشت: اواخر ماه گذشته زن جوانی با مراجعه به پلیس امنیت عمومی اظهار داشت، […]