دکتر جهانگیری

۰۱فروردین
برگزاری جسله فوق العاده ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا در تهران

برگزاری جسله فوق العاده ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا در تهران

جلسه فوق العاده ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا استان تهران به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور و […]