دکتر اشتیاقی

۲۴بهمن
نشست تخصصی هم اندیشی نقش جوانان کارآفرین در قانونگذاری

نشست تخصصی هم اندیشی نقش جوانان کارآفرین در قانونگذاری

به گزارش افکارنیوز، نشست تخصصی هم اندیشی نقش جوانان کارآفرین در قانون‌گذاری با هدف بهبود محیط کسب و کار و […]