دکتری

17شهریور
وزیر آموزش طالبان: مدرک ارشد و دکترا دیگر ارزشی ندارند/ طالب‌ها این مدارک را ندارند ولی از همه بالاترند!

وزیر آموزش طالبان: مدرک ارشد و دکترا دیگر ارزشی ندارند/ طالب‌ها این مدارک را ندارند ولی از همه بالاترند!

نیوز: طالبان و مدرک تحصیلی/وزیر آموزش طالبان که به تازگی معرفی شده و در دولت موقت حضور دارد اظهارات جنجالی […]

-