دو تذکر مهم شهید مطهری به اهل منبر

۰۶شهریور
پیام نهفته در شهادت امام حسین(ع) به روایت شهید مطهری

پیام نهفته در شهادت امام حسین(ع) به روایت شهید مطهری

به گزارش مشرق، کانال تلگرامی بنیاد شهید مطهری نوشت: امام حسین(ع) پیام خونین خودش را روی صفحه لرزان هوا ثبت […]