دوپینگی

۰۷آبان
قهرمان دوی جهان دوپینگی بود

قهرمان دوی جهان دوپینگی بود

به گزارش رکنا ، کریستین کولمن، قهرمان دوی ۱۰۰ متر جهان پس از سه بار مثبت شدن نتیجه آزمایش دوپینگش، […]