دووان زاپاتا

07مرداد
منچستریونایتد، شیفته مهاجمان سری‌آ

منچستریونایتد، شیفته مهاجمان سری‌آ

به گزارش نیوز،  فصل را در شرایطی شروع کردند که مجوز خروج دائمی و قرضی روملو لوکاکو و الکسیس سانچس را […]

07مرداد
منچستریونایتد، شیفته مهاجمان سری A

منچستریونایتد، شیفته مهاجمان سری A

به گزارش نیوز،  فصل را در شرایطی شروع کردند که مجوز خروج دائمی و قرضی روملو لوکاکو و الکسیس سانچس را […]

-