دومین بار در ساعات اخیر که ترامپ از عبارت خصمانه ویروس چینی استفاده می کند

۲۸اسفند
دومین بار در ساعات اخیر ترامپ از عبارت خصمانه ویروس چینی استفاده کرد

دومین بار در ساعات اخیر ترامپ از عبارت خصمانه ویروس چینی استفاده کرد

کد خبر: ۱۴۶۸۸۰ تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ – ۲۳:۲۴ دومین بار در ساعات اخیر که ترامپ از عبارت خصمانه ویروس چینی استفاده می کند. بهداشت نیوز