دولت و ملت

23آذر
صدای اعتراض تبریز بلند شد

صدای اعتراض تبریز بلند شد

[ad_1]   اردوغان با مشاهده رژه نیروهای زمینی، هوایی و دریایی آذربایجان بخشی از وقت سخنرانیش را به خواندن شعری […]

02فروردین
امیدواری در اوج نا‌امیدی

امیدواری در اوج نا‌امیدی

دلم نمی‌آید در آینده‌ای که می‌دانم از همیشه سخت‌تر خواهد بود، سفره هفت سین بچینم و رُل آدم‌های امیدوار را […]

-