دولت سیزدهم

27مرداد
وزرای دولت سیزدهم/دولت رئیسی با چاشنی کابینه احمدی نژاد

وزرای دولت سیزدهم/دولت رئیسی با چاشنی کابینه احمدی نژاد

نیوز: کابینه رئیسی هم بالاخره اعلام شد.بازگشت احمدی نژادی ها به دولت، نام ۹ نفر از وزرا و مدیران دولت نهم […]

-