دولت رئیسی

23مرداد
رئیسی: عادل فردوسی‌پور به تلویزیون برمی‌گردد!

رئیسی: عادل فردوسی‌پور به تلویزیون برمی‌گردد!

نیوز: وضعیت عادل فردوسی‌پور در دولت ابراهیم رئیسی، سؤال اولی که در این بین مطرح می‌شود نقش دولت است؛ آیا […]

-