دولت جمهوری

۱۰خرداد
هشدار  آمریکا و انگلیس درباره لایحه امنیتی جدید هنگ کنگ

هشدار آمریکا و انگلیس درباره لایحه امنیتی جدید هنگ کنگ

وزرای خارجه چهار کشور انگلیس، آمریکا، کانادا و استرالیا در یک بیانیه مشترک تصویب قانون امنیتی جدید درباره هنگ کنگ بوسیله چین را «نقض تعهدات بین‌المللی چین» و «تهدید آزادی» دانستند. کنگره ملی خلق چین لایحه امنیتی جدیدی را برای هنگ‌کنگ تصویب کرده که براساس آن هر حرکتی در راستای تضعیف اقتدار دولت جمهوری خلق […]