دولت جدید

31مرداد
ملا عبدالغنی برای تشکیل دولت وارد کابل شد

ملا عبدالغنی برای تشکیل دولت وارد کابل شد

نیوز: ملا عبدالغنی برای تشکیل دولت وارد کابل شد،ملا عبدالغنی برادر رییس دفتر سیاسی طالبان برای انجام مذاکرات با هدف […]

-