دولت تحریم‌زدا

۰۱اردیبهشت
سخنگوی دولت: وادار به مذاکره نخواهیم شد

سخنگوی دولت: وادار به مذاکره نخواهیم شد

«علی ربیعی» بعداز ظهر دوشنبه در نشست خبری در ساختمان ریاست جمهوری، اظهار داشت: هفته سلامت را به خانواده بزرگ تامین سلامت کشور، به کادر درمانی که در حوزه سلامت جان و روان فعالیت دارند تبریک می گویم. برای ما این هفته معنایی دیگر دارد.ما هیچ سالی مثل امسال درکی چنین غنی از سلامت نداشتیم. […]