دولت آقای احمدی‌نژاد

۲۳اردیبهشت
تاثیر آزادسازی سهام عدالت بر بازار سهام

تاثیر آزادسازی سهام عدالت بر بازار سهام

در این راستا هفته‌نامه «تجارت‌فردا» در گفت‌وگو با علی رحمانی مدیرعامل سابق بورس تهران به بررسی تاثیر آزادسازی سهام عدالت بر بازار سهام پرداخته است. رحمانی ضمن تشریح اهداف پیدا و پنهان ورود سهام عدالت به بورس، به انگیزه‌های آزادسازی اشاره می‌کند و معتقد است که باید در مورد اینکه بهترین روش واگذاری چیست، تامل […]