دود کردن اسپند

20تیر
خواص دودِ اسپند برای ضدعفونی کردن

خواص دودِ اسپند برای ضدعفونی کردن

به گزارش نیوز: اسپند دود کردن در ایران تاریخ بسیار کهنی دارد و در خراسان ریشه عمیقی دارد. دود کردن […]

-