دهه 40

31مرداد
مروری بر آرایش زنان دهه ۱۳۴۰/از تیپ قجری تا چشم های سیاه و سفید

مروری بر آرایش زنان دهه ۱۳۴۰/از تیپ قجری تا چشم های سیاه و سفید

نیوز: ما آرایش دهه ۱۳۴۰ را مورد ارزیابی قرار می دهیم. این مقایسه از ظاهر طبیعی تیپ قجری گرفته تا […]

-