دهه شصتی ها

۱۶مهر
گزارش اختصاصی| واگذاری زمین و معافیت مالیاتی برای  بچه دار شدن

گزارش اختصاصی| واگذاری زمین و معافیت مالیاتی برای بچه دار شدن

بهداشت نیوز- مشکات سخاوتی: در طی دهه اخیر جمعیت بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشور ما رو به سالمندی و کاهش جمعیت جوان می رود و همچنین روند نزولی نرخ باروری را شاهد هستیم. به نحوی که نرخ فرزند آوری در کشورهایی مثل سوئد و نروژ که دارای نگرش های خاص به مفهوم خانواده […]

۱۶مهر
اختصاصی| پیشنهادهای مجلس برای افزایش جمعیت: از اعطای زمین برای فرزندآوری تا معافیت های مالیاتی/ شرایط ویژه برای دهه شصتی ها

اختصاصی| پیشنهادهای مجلس برای افزایش جمعیت: از اعطای زمین برای فرزندآوری تا معافیت های مالیاتی/ شرایط ویژه برای دهه شصتی ها

بهداشت نیوز- مشکات سخاوتی: در طی دهه اخیر جمعیت بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشور ما رو به سالمندی و کاهش جمعیت جوان می رود و همچنین روند نزولی نرخ باروری را شاهد هستیم. به نحوی که نرخ فرزند آوری در کشورهایی مثل سوئد و نروژ که دارای نگرش های خاص به مفهوم خانواده […]

۱۶مهر
اختصاصی| پیشنهادهای مجلس برای افزایش جمعیت: از اعطای زمین برای فرزندآوری تا معافیت های مالیاتی

اختصاصی| پیشنهادهای مجلس برای افزایش جمعیت: از اعطای زمین برای فرزندآوری تا معافیت های مالیاتی

بهداشت نیوز- مشکات سخاوتی: در طی دهه اخیر جمعیت بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشور ما رو به سالمندی و کاهش جمعیت جوان می رود و همچنین روند نزولی نرخ باروری را شاهد هستیم. به نحوی که نرخ فرزند آوری در کشورهایی مثل سوئد و نروژ که دارای نگرش های خاص به مفهوم خانواده […]