دلیل بستری شدن علی دایی

01آبان
عکسی که دردسر ساز شد/ شخصی که با علی دایی در بیمارستان عکس گرفت از کار برکنار شد

عکسی که دردسر ساز شد/ شخصی که با علی دایی در بیمارستان عکس گرفت از کار برکنار شد

نیوز: خبر تکمیلی/ عکس با علی دایی شخصی که با علی دایی در بیمارستان عکس گرفت از کار برکنار شد.هنوز […]

-