دلمیکرون

05دی
منتظر ویروس جدید باشید: «دلمیکرون»! /علائم

منتظر ویروس جدید باشید: «دلمیکرون»! /علائم

نیوز: اگر نوع “اومیکرون” و “دلتا” به‌طور همزمان فردی را آلوده کنند، ابرسویه جدیدی به‌نام “دلمیکرون” ایجاد خواهد شد!دلمیکرون مانند آلفا […]

-