دلخراش

24دی
محسن قاسمی قهرمان کشتی ایران درگذشت

محسن قاسمی قهرمان کشتی ایران درگذشت

نیوز:  قهرمان کشتی ایران بعد از آسیب نخاعی درگذشت.محسن قاسمی  کشتی‌گیری که در سال ۲۰۱۲ همراه با تیم ملی قهرمان […]

-