دلایل ایجاد تراجنسی

06آبان
علائم و نحوه تشخیص کودک ترنس

علائم و نحوه تشخیص کودک ترنس

 اگر فرزندتان رفتار‌هایی از خود نشان می‌دهد که مطابق با جنسیتش نیست، ممکن است نگران شوید و بگویید که آیا […]

-