دفع دردناک ادرار

19تیر
عفونت های دستگاه ادرار؛ دفع دردناک ادرار یکی از آزادهنده‌ترین شرایط

عفونت های دستگاه ادرار؛ دفع دردناک ادرار یکی از آزادهنده‌ترین شرایط

به گزارش نیوز: بیشتر عفونت های دستگاه ادراری تحتانی ( مثانه و مجرای ادرار ) را درگیر می کند. زنان […]

-