دفتر تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی

۰۹آذر
اقدامات تروریستی خللی در اراده فولادین و ایستادگی ملت ایران ایجاد نخواهد کرد

اقدامات تروریستی خللی در اراده فولادین و ایستادگی ملت ایران ایجاد نخواهد کرد

یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹ – ۱۱:۴۴ تهران (پانا) – دفتر تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی در پی ترور شهید محسن […]