دفتر امور زنان

۰۵آذر
برگزاری جشنواره «دختران امروز» با هدف هویت یابی دختران

برگزاری جشنواره «دختران امروز» با هدف هویت یابی دختران

دفتر امور زنان با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جهموری برگزار می‌کند؛ چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ – ۱۰:۰۲ […]