دفترکار

۲۵آبان
اگر کارگردان‌های بزرگ سینما، طراح خانگی می‌شدند

اگر کارگردان‌های بزرگ سینما، طراح خانگی می‌شدند

«تابناک با تو» – کرونا نحوه زندگی و کار بسیار را تغییر داده است. یکی از ابعاد کرونا دورکاری است. اول […]