دفاع مقدس و معارف

21مهر
انتشار ۹۰۰ عنوان کتاب کودک توسط «به نشر»

انتشار ۹۰۰ عنوان کتاب کودک توسط «به نشر»

    به گزارش نیوز، حسین سعیدی افزود: در این مدت در مجموع در دو حوزه کودک و نوجوان بالغ […]

24مرداد
«مختارنامه» به کنداکتور سیما اضافه شد

«مختارنامه» به کنداکتور سیما اضافه شد

به گزارش ، یکی از موضوعاتی که درباره آن بحث می‌شود موضوع نظارت بر محتواهای دینی و برنامه‌های معارفی تلویزیون […]

12مرداد
«قصه ما مثل شد» در چین و ترکیه مشتری دارد

«قصه ما مثل شد» در چین و ترکیه مشتری دارد

به گزارش ، محمد میرکیانی از نویسندگان کودک و نوجوان اظهار داشت: انتشارات مهنا از کشور ترکیه قرار است برای […]

17تیر
کبوترانه؛ بسته کتاب پیشنهادی کودک

کبوترانه؛ بسته کتاب پیشنهادی کودک

به گزارش ، انتشارات شهید کاظمی با همکاری انتشارات جمال به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان اقدام به برگزاری […]

17تیر
کبوترانه؛ بسته کتاب پیشهادی کودک

کبوترانه؛ بسته کتاب پیشهادی کودک

به گزارش ، انتشارات شهید کاظمی با همکاری انتشارات جمال به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان اقدام به برگزاری […]

-