دشمنان

24آبان
ساماندهی بازار پول و سرمایه و تثبیت نرخ ارز باید در اولویت برنامه های دولت باشد

ساماندهی بازار پول و سرمایه و تثبیت نرخ ارز باید در اولویت برنامه های دولت باشد

اصناف با تمام توان در کنترل، بازرسی و نظارت بازار تلاش می‌کنند، اما زمانی بازرسی ها و کنترل ها جواب می‌دهد که بتوان بازار افسار گسیخته نرخ ارز را کنترل کرد چرا که امروز نرخ ارز متغیر اصلی در قیمت گذاری شده است .

12آبان
ناجا: ۱۳ آبان روز شکست هیمنه پوشالی آمریکای کودک‌کش است

ناجا: ۱۳ آبان روز شکست هیمنه پوشالی آمریکای کودک‌کش است

نیوز :«روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز شکستن هیمنه پوشالی آمریکای کودک کش و جنایتکار و  روز استواری ملت ایران است؛ هرچند که هر روز بیش تر از قبل شاهد شکست سیاست های منطقه ای آمریکا هستیم. افول ابرقدرتی و فروپاشی ابهت پوشالی استکبار نشان از این دارد که امت اسلامی ایران در مبارزه با استکبار عزمی راسخ و جدی دارند به گونه ای که امنیت امروز ایران اسلامی همچون خاری در چشم دشمنان شده است.»

-