دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل

۰۴دی
دیدار امیرعبداللهیان با دختر امام موسی صدر

دیدار امیرعبداللهیان با دختر امام موسی صدر

حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با حورا صدر دختر امام موسی صدر دیدار و گفت […]