دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری

۱۷آبان
توصیه ربیعی به ساکن ژانویه کاخ سفید

توصیه ربیعی به ساکن ژانویه کاخ سفید

مقام معظم رهبری اشاره کردند که هرکسی رئیس جمهور امریکا شود، تأثیری بر سیاست‌های ما نمی‌گذارد. آقای روحانی نیز بر […]