دستگیری‌ مخالفان

۲۶آذر
بازداشت مخالفان در عربستان به بهانه مقابله با فساد

بازداشت مخالفان در عربستان به بهانه مقابله با فساد

 خبرگزاری فرانسه با اشاره به دستگیری ده ها شاهزاده، سیاستمدار و بازرگان در سال ۲۰۱۷ نوشت که کارزار جدید «مینی ریتز» […]