دستور کار کمیسیون‌های مجلس

۲۸آذر
وزیران اقتصاد و راه‌وشهرسازی به کمیسیون های مجلس خواهند رفت

وزیران اقتصاد و راه‌وشهرسازی به کمیسیون های مجلس خواهند رفت

کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی هفته آینده بعد از بررسی مواد ارجاعی لایحه بودجه ١۴٠٠ جمع بندی نهایی خود […]