دستورالعمل اجرایی بازپس‌گیری اموال نامشروع

۲۴دی
کسب ثروت نامشروع عمل مجرمانه است و باید در دادگاه رسیدگی شود/ نباید در خفا و به صورت پنهانی اموال را از مسئولان باز پس بگیرند

کسب ثروت نامشروع عمل مجرمانه است و باید در دادگاه رسیدگی شود/ نباید در خفا و به صورت پنهانی اموال را از مسئولان باز پس بگیرند

یک وکیل دادگستری گفت: اگر شخصی ثروت نامشروعی به دست آورده و تحصیل کرده است، طبیعتاً یک عمل مجرمانه مرتکب […]

۲۳دی
در حال حاضر بسیاری از مسئولان ثروت‌های کلانی دارند که باید مشخص شود که این اموال از کجا آمده است

در حال حاضر بسیاری از مسئولان ثروت‌های کلانی دارند که باید مشخص شود که این اموال از کجا آمده است

وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از مسئولان ثروت‌های کلانی دارند و باید مشخص شود […]