دستمزد نهایی سال99

۲۰فروردین
حضور تمام نمایندگان کارگری در شورای عالی کار قطعی شد

حضور تمام نمایندگان کارگری در شورای عالی کار قطعی شد

به گزارش افکارنیوز، محمدرضا تاجیک،  نماینده مجمع عالی کارگران در شورای عالی کار در خصوص عدم دعوت بعضی از نمایندگان […]