دسترسی

13آذر
دسترسی مردم آسیا به اینترنت چه قدر است؟ / بیش از ٨٠درصد ایرانی‌ها کاربر اینترنت هستند

دسترسی مردم آسیا به اینترنت چه قدر است؟ / بیش از ٨٠درصد ایرانی‌ها کاربر اینترنت هستند

نیوز: این نقشه درصد مردمی که در هر کشور از اینترنت استفاده می‌کنند را نشان می‌دهد.براین اساس بیشتر از ٨٠درصد […]

-