دسامبر

10آذر
به مناسبت ‏اول دسامبر، ‎روز جهانی ایدز /شعار امسال

به مناسبت ‏اول دسامبر، ‎روز جهانی ایدز /شعار امسال

نیوز: ‏اول دسامبر ‎روز جهانی ایدز است. این ‌روز به‌منظور افزایش آگاهی درباره ایدز و راه‌های پیشگیری از ابتلا و […]

-