دریای مدیترانه

22شهریور
حلوصی آکار: یونان بهتر است سکوت اختیار کند

حلوصی آکار: یونان بهتر است سکوت اختیار کند

به گزارش نیوز، «حلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه در ادامه تنش‌ها بر سر مسائل مربوط به شرق دریای مدیترانه به […]

06تیر
هیچ اقدام غیرقانونی در مدیترانه نداریم

هیچ اقدام غیرقانونی در مدیترانه نداریم

به گزارش نیوز، «حلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه با رد ادعاهای فرانسه درباره فعالیت‌های این کشور در دریای مدیترانه ، […]

-