درون سنتری ایکس

27آبان
درون سنتری ایکس/ دستگاهی برای مقابله با پهپادهای مشکوک

درون سنتری ایکس/ دستگاهی برای مقابله با پهپادهای مشکوک

نیوز: یک شرکت آمریکایی موسوم به “درون شیلد” اخیرا موفق به ساخت دستگاه کوچکی به نام ” درون سنتری ایکس” […]

-