خلقت

06مهر
10 حقیقت جالب درباره آدم و حوا / می دانستید که آدم تا 930 سالگی زندگی کرد؟

10 حقیقت جالب درباره آدم و حوا / می دانستید که آدم تا 930 سالگی زندگی کرد؟

نیوز: آدم و حوا احتمالاً یکی از شناخته شده ترین زوج ها در تمام دوران هاست و برای برخی اعتقاد […]

-