خطر ابتلا به "سرطان مری" را افزایش می‌دهد.

25مرداد
بعد از ریختن چای چند دقیقه بعد آن را بنوشیم؟

بعد از ریختن چای چند دقیقه بعد آن را بنوشیم؟

نوشیدن چای داغ مخاط گوارشی به‌ویژه مخاط مری را آماده پذیرش مواد سرطان‌‌زا می‌کند و به همین علت در کشورهایی […]

25مرداد
چند دقیقه بعد از ریختن چای آن را بنوشیم؟

چند دقیقه بعد از ریختن چای آن را بنوشیم؟

نوشیدن چای داغ مخاط گوارشی به‌ویژه مخاط مری را آماده پذیرش مواد سرطان‌‌زا می‌کند و به همین علت در کشورهایی […]

-